Controle en onderhoud kleine blusmiddelen

Controle en onderhoud kleine blusmiddelen

Kuipers Security Concepts (KSC) heeft sinds 1 januari 2017 haar dienstverlening uitgebreid met controle en onderhouden van kleine blusmiddelen.
Conform de daarvoor geldende NEN normen wordt het onderhoud en de controle uitgevoerd.

Meer informatie?